Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Overheden streven er al tijden naar dat met name grote ondernemingen hun zaken volgens de principes zoals vastgelegd in ISO-26000 gaan doen. ISO-26000 is een set richtlijnen die aangeven hoe bedrijven kunnen werken zonder schade aan het milieu aan te richten en rekening houden met de medemens. Dit zowel binnen de zakelijke relaties die het aan gaan, naar de eigen medewerkers toe als ook naar de bredere sociale omgeving.

Robert Los Commercial and Contract Services B.V. heeft een contract framework ontwikkeld dat rekening houdt met de principes van ISO-26000. Dit framework kan zowel met 'Code of Conduct' worden opgezet als door middel van hoofdstukken 'contract clauses' in leverovereenkomsten. Voor meer informatie stuur een berichtje op de contactpagina

Naast de zogenaamde externe compliance aan MVO heeft MVO ook een component die gericht is op de samenwerking tussen de contactanten. Basis gedachte is dat een contract tot stand komt tussen samenwerkende partners en niet tussen strijdende partijen. Een MVO-contract schets een raamwerk van wederzijdse aanspraken (liability framework) en beschrijft de spelregels van de onderlinge omgang. Als er iets niet volgens planning verloopt is het niet de bedoeling dat we elkaar uitknijpen en al snel naar de rechter stappen, maar dat er samen naar een oplossing gewerkt wordt, waarbij niet de schuldvraag centraal staat, maar het gezamenlijk nemen van verantwoording richting een oplossing.

Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan via de contactpagina contact op.